Táborové zázemí

Ubytování

 • Stany s podsadou pro dvě děti
 • Sprchy s teplou vodou

Stravování

 • 5× denně, vlastní domácí kuchyně
 • dostatečný a celý den dostupný pitný režim
 • V případě celodenního výletu zajištěn balíček v ceně oběda

Zdravotní péče

 • Tábor je hlášen na příslušné hygienické stanici
 • Při sestavování her a soutěží je hlavní kritérium bezpečnost dětí
 • Zdravotní dozor je 24 hodin denně. Po celou dobu trvání tábora je přítomen profesionální zdravotník, i menší komplikace jsou řešeny ve spolupráci se zdravotním střediskem v Rychnově.
 • Každý vedoucí má zdravotní osvědčení pro práci s dětmi.

Program

 • celý tábor propojuje celotáborová hra
 • program je situován do oklolní přírody
 • těšte se na etapové hry, sportovní soutěže, vědomostní hry
 • koupání, výlety, diskotéky, tématický karneval
 • děti jsou rozděleny do oddílů podle věkových kategorií. Na celotáborovou hru jsou oddíly věkově smíšené, navzájem si tak pomáhají při řešení úkolů.